സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്( Lekshmi Vilasom High School)/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ

   

അമ്മയെന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിലൂറും ,
സ്നേഹമെന്ന അമൃതിൽ വളരും ;
പൈതലേ നീ അറിയുക ,
താരാട്ടിലൂറിയ മാതൃ വാത്സല്യമോതും
നീയെന്ന സത്യമാണമ്മ .

കുഞ്ഞിക്കൊഞ്ചലിൽ മാധുര്യവും
കുഞ്ഞിക്കാലിൻ മാധുര്യവും
കുഞ്ഞിക്കാലിൻ ഇമ്പവും
നിൻ വളർച്ചയിൽ കൊതിയൂറും

കിനാവു കണ്ടുറങ്ങും സ്നേഹമെന്ന
സത്യമാണമ്മ ,അറിയുക പൈതലേ നീ
വാക്കിൻ കൂരമ്പുകൾ നീ എയ്തീടുമ്പോഴും
നിനക്കായി നോമ്പു നോറ്റിരിക്കും ,
നിൻ പ്രാണനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന നിത്യ
സ്നേഹ സത്യമാണമ്മ ,അറിയുക നീ .......
 

Amritha
9E എൽ. വി. എച്ച്.എസ്. പോത്തൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത