സഹായം Reading Problems? Click here


ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇ എം എസ് എസ് സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻറാറി സ്ക്കുളിലെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കുട്ടികളുടെ സഹകരണത്തൊടെ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു