സഹായം Reading Problems? Click here


ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ്, മലകുന്നം, ചങ്ങനാശ്ശേരി./

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അദ്ധ്യാപകർ- എച്ച് എസ് വിഭാഗം
കെ.കെ മായ Head Mistress
കെ.കെ രമ HSA(Phy Sc)
സിർലോ കര്യക്കോസ് HSA(Eng)
പി ശൈലജകുമാരി HSA(Maths)
അശ്വതി എസ് HSA(Eng)
പി വി ശ്രീകുമാരി HSA(NatSc)
ബി പ്രമീളദേവി HSA(Maths)
റി എൻ ശ്രീലത HSA(SS)
എം എൻ മുരളീധരൻ നായർ HSA(SS)
ലേഖ കെ ജി HSA(NatScl)
ലേഖ എസ് നായർ HSA(PSc)
ആഷ കെ HSA(SS)
സന്ദീപ് എൻ നായർ HSA(P.Sc)
അഞ്ജലി എ HSA(Eng)
കെ ജി വിജയകുമാരി HSA(Hindi)
ബിന്ദു സോമൻ HSA(Mal)
ആർ ശ്രീകുമാർ HSA(SKT)
കെ ജി വിജയകുമാരി HSA(Hindi)
ബിനു സോമൻ HSA(Hindi)
അനില പി നായർ HSA(Mal)
റ്റി എൻ ഹരികുമാർ HSA(Mal)
ജയ ജി നായർ HSA(Maths)