സഹായം Reading Problems? Click here


ഇത്തിത്താനം എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ്, മലകുന്നം, ചങ്ങനാശ്ശേരി.* * സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.-

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

40പേരടങ്ങുന്ന സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.അച്ചടക്കം, സേവന മനോഭാവം എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു