സഹായം Reading Problems? Click here


Schoolwiki:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്‍ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

28 മാർച്ച് 2017 03:50 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

25 മാർച്ച് 2017

     15:04  ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂര്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-416). . [Devianil‎ (2×)]
     15:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-245). . Devianil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-171). . Devianil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

22 മാർച്ച് 2017

     11:46  ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+6). . [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
     11:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (50-ാം വാര്‍ഷികം)
     11:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (50-ാം വാര്‍ഷികം)

20 മാർച്ച് 2017

     15:13  എന്‍.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങത്തൂര്‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . Namhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എസ്.എസ്.എല്‍.സി വിജയശതമാനം)