സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്‍റ് തോമസ്സ് ഹൈസ്കൂള്‍.കല്ലറ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 മാർച്ച് 2017 13:39 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

21 മാർച്ച് 2017

(പു.)    22:48  സഹായം:കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,677). . [Sreejithkoiloth‎ (7×)]
     22:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എന്റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം)
     22:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+33). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എന്റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം)
     22:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+136). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+443). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എന്റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം)
     22:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-118). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍)
(പു.)    22:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,157). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== എന്റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം == വിദ്യാര്‍ത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     21:18  ഫലകം:Infobox School‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+423). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (added kuttikoottam project)