സഹായം Reading Problems? Click here


പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (മാര്‍ത്തോമ എല്‍. പി .എസ് . വാളകം)
മംഗളം ഇ.എം.ആര്‍ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, ഏറ്റുമാനൂര്‍മംഗളോദയം യു.പി.എസ്. പൊടിയാടി
മഅ്ദിന്‍ എച്ച്.എസ് സ്വലാത്ത് നഗര്‍ മേല്‍മുറിമകദൂമിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പൊന്നാനിമക്കിമല
മക്രേരി എല്‍ പി എസ്മഖ്ദൂമിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌ക്ലൂള്‍മങ്കര സെന്റ് തോമസ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍
മജിലിസ് ഇ എം സ്കൂൾ കായംകുളംമജീഷ്യന്‍ ആര്‍.സി.ബോസ്മജ്മ എച്ച്.എസ്. വെട്ടിച്ചിറ
മജ്മഅ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാവനൂർമജ്ലിസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. വെങ്ങാട്
മജ്‌ലിസ്.എല്‍.പി.എസ് പുറമണ്ണൂര്‍മജ്‌ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂള്‍, മാണിയൂര്‍മഞ്ചാടിമറ്റം എല്‍ പി എസ് മരങ്ങാട്
മഞ്ഞപ്രമഞ്ഞളാമ്പുറം യു.പി.എസ്മഞ്ഞാമറ്റം
മടത്തില്‍ പൂക്കോട് എല്‍ പി എസ്മടത്തുംഭാഗം എല്‍.പി.എസ്മടോലില്‍ മോപ്പിള എല്‍ പി എസ്
മട്ടത്രികോണംമട്ടന്നൂര്.എച്ച് .എസ്.എസ്.മഠത്തില്‍കാരാഴ്‌മ എല്‍.പി.എസ്സ്
മഡോണ.എല്‍.പി.എസ്സ്.കമ്പംമെട്ട്മഡോണ E.M.U.P സ്ക്കുള്‍മണത്തണ പേരാവൂര്‍ യു.പി.എസ്
മണപ്പള്ളി എസ്സ്.വി.പി.എം എന്‍എസ്സ്എസ്സ് യു.പി.എസ്സ്മണപ്പള്ളി ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്മണര്‍കാട് ഗവ എല്‍പിഎസ്
മണര്‍കാട് ഗവ യുപിഎസ്മണര്‍കാട് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്
മണലില്‍ എം.ജി. എല്‍.പി.എസ്.മണവാട്ടി ബീവി ഇ എം എസ്‌ ധര്‍മ്മ നഗര്‍മണിമല
മണിമേഖലമണിയൂര്‍ ഈസ്ററ് എല്‍ പി എസ്മണിയൂര്‍ എം എല്‍ പി എസ്
മണിയൂര്‍ എല്‍ പി എസ്മണിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി എസ്
മണിയൂര്‍ യു പി എസ്‍‍മണിയൂര്‍ യു പി എസ്‍‍/16870PNG.pngമണിയൂര്‍ യു പി എസ്‍‍/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
മണ്ണയാട് എല്‍.പി.എസ്മണ്ണയാട് മാപ്പിള എല്‍.പി.എസ്മണ്ണയാട് ലക്ഷ്‌മീ വിലാസം എല്‍.പി.എസ്
മണ്ണാര്‍ക്കാട്മണ്ണാറശാല യു പി S.Haripad
മണ്ണാറശാല യു പി എസ് ഹരിപ്പാട്മണ്ണൂര്‍ എല്‍.എം.എസ്.എല്‍.പി.എസ്.മണ്ണൂര്‍ എല്‍ പി എസ്
മദര്‍ തെരേസ യു.പി.എസ്. വടക്ക‍‍ഞ്ചേരിമദര്‍ തേരസാസ് എച്ച് എസ് , മുഹമ്മമദര്‍ സൂസന്‍ മെമ്മോറിയല്‍.എല്‍.പി.എസ്സ്.പതതനാപുരം
മദിയമ്പത്ത് എം എല്‍ പി എസ്മദ്ര,സ്സ സിറാജുല്‍ ഉലൂം യു പി സ്കൂള്‍മദ്രസ്സ അന്‍വാരിയ എല്‍ പി എസ്
മദ്രസ്സ തലീമുല്‍ ആവം യു പി എസ്മദ്രസ്സ സിറാജുല്‍ ഉലൂം യു പി സ്കൂള്‍മദ്രസ്സത്തുല്‍ ഇസ്ലാമിയ എല്‍ പി എസ്
മദ്രസ്സ് മഅദനിയ്യ എല്‍ പി സ്കൂള്‍, ചിറക്കല്‍ കുളംമദ്രാസ്‌മധുര വാണി(സ്കൂള്‍ ആകാശ വാണി
മനാറുല്‍ഹുദമനാറുല്‍ഹുദ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട്മനോഹരവിലാസം എല്‍.പി.എസ് തില്ലങ്കേരി
മന്തരത്തൂര്‍ എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍മന്തരത്തൂര്‍ യു. പി. സ്കൂള്‍മന്നം മെമ്മോറിയല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍. പി. എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റിന്‍കര
മന്നം മെമ്മോറിയല്‍ എന്‍.എസ്.എസ്.ഇ.എം. എച്ച്.എസ്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്മന്നം വിദ്യാഭവന്‍ വളയന്‍ചിറങ്ങരമന്നത്ത് കാവ് യു പി എസ്‍‍
മന്നന്‍കാവ് എ എല്‍ പി എസ്മന്‍ഷ ഉല്‍ ഉലൂം എല്‍ പി സ്കൂള്‍
മമ്പറം എച്ച് .എസ്.എസ്മമ്പറം യു.പി.എസ്മമ്പറം യു.പി.എസ്/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌
മമ്മാക്കുന്ന് മാപ്പിള എല്‍ പി എസ്മയ്യണ്ണൂര്‍എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍
മയ്യന്നൂര്‍ നമ്പര്‍1 എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍മയ്യില്‍ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍,മരക്കടവ്
മരങ്ങാട് ഗവ എല്‍ പി എസ്മരത്തംകോട്മരിയ ഭവന്‍ ഇഎം യുപിഎസ്
മരിയനാട്മരിയനാട് എ എൽ പി എസ് പാമ്പ്രമരിയന്‍ പബ്ലിക് സ്ക്കൂള്‍,മേരികുളം
മരുതായി എല്‍ പി എസ്മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എസ്സ്.എന്‍.യു.പി.എസ്സ്മരുതൂര്‍കുളങ്ങര ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്
മരുതേരി എ എം എല്‍ പി എസ്മര്‍കസ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്കൂള്‍, കോഴക്കോട്മര്‍ക്കസുല്‍ ഹിദായ എച്ച്.എസ്. വെള്ളില
മര്‍ക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള്‍ ആതവനാട്മര്‍ക്കസ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്കൂള്‍, എരഞ്ഞിപ്പാലംമര്‍ക്കസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരത്തൂര്‍
മര്‍ക്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂള്‍ ഐക്കരപ്പടിമര്‍ക്കസ്സ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കാരന്തൂര്‍മര്‍ക്കസ്സ് ഗേള്‍സ് എച്ച്. എസ്സ്. കാരന്തൂര്‍
മര്‍ക്കസ്സ് ഗേള്‍സ് എച്ച്. എസ്സ്. കാരന്തൂര്‍/എന്റെ ഗ്രാമംമര്‍ത്തോമ. ഇ.എം. എല്‍ .പി. എസ്. കീഴവായ്പൂര്‍മര്‍ത്തോമാ ഇ.എം. യു.പി.എസ്. അടൂര്‍
മര്‍വ്വ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍ പി സ്കൂള്‍മറ്റക്കര എച്ച്.എസ്സ്,മറ്റു ക്ലബ് വാര്‍ത്തകള്‍
മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/NSS യൂണിറ്റ്(HSS)മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/ റേഡിയോ പള്ളിക്കൂടം (സ്കൂള്‍ വാര്‍ത്താ ചാനല്‍)മറ്റുള്ളവ
മറ്റ് നേട്ടങള്‍മലപ്പട്ടം മാപ്പിള എല്‍.പി .സ്കൂള്‍‍‍‍‍മലപ്പുറം
മലപ്പുറം/എഇഒ അരീക്കോട്മലപ്പുറം/എഇഒ എടപ്പാള്‍മലപ്പുറം/എഇഒ കിഴിശ്ശേരി
മലപ്പുറം/എഇഒ കുറ്റിപ്പുറംമലപ്പുറം/എഇഒ കൊണ്ടോട്ടിമലപ്പുറം/എഇഒ താനൂര്‍
മലപ്പുറം/എഇഒ തിരൂര്‍മലപ്പുറം/എഇഒ നിലമ്പൂര്‍മലപ്പുറം/എഇഒ പരപ്പനങ്ങാടി
മലപ്പുറം/എഇഒ പെരിന്തല്‍മണ്ണമലപ്പുറം/എഇഒ പെരിന്തല്‍മണ്ണ/എച്ച്എസ്മലപ്പുറം/എഇഒ പൊന്നാനി
മലപ്പുറം/എഇഒ മങ്കടമലപ്പുറം/എഇഒ മഞ്ചേരിമലപ്പുറം/എഇഒ മലപ്പുറം
മലപ്പുറം/എഇഒ മേലാറ്റൂര്‍മലപ്പുറം/എഇഒ വണ്ടൂര്‍മലപ്പുറം/എഇഒ വണ്ടൂര്‍/എല്‍പി
മലപ്പുറം/എഇഒ വേങ്ങരമലപ്പുറം/എഇഒ വേങ്ങര/യുപിമലപ്പുറം/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍
മലപ്പുറം/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ എടപ്പാള്‍മലപ്പുറം/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മങ്കടമലപ്പുറം/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മലപ്പുറം
മലപ്പുറം/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ വേങ്ങരമലപ്പുറം/ഐ.സി.എസ്.സി സ്കൂള്‍മലപ്പുറം/കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം
മലപ്പുറം/ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയംമലപ്പുറം/ടി.ടി.ഐമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
മലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/5 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രംമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/5 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രംമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/5 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം/പാഠം 1
മലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/6 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രംമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/6 ഗണിതംമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/6 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം
മലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/7 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രംമലപ്പുറം/ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍/7 ഗണിതംമലപ്പുറം/മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ അരീക്കോട്മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ എടപ്പാള്‍
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ കിഴിശ്ശേരിമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ കുറ്റിപ്പുറംമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ കൊണ്ടോട്ടി
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ താനൂര്‍മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ തിരൂര്‍മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ നിലമ്പൂര്‍
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ പരപ്പനങ്ങാടിമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ പെരിന്തല്‍മണ്ണമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ പൊന്നാനി
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മങ്കടമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മഞ്ചേരിമലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മലപ്പുറം
മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ മേലാറ്റൂര്‍മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ വണ്ടൂര്‍മലപ്പുറം/യു.പി.സ്കൂള്‍/എഇഒ വേങ്ങര
മലപ്പുറം/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍മലപ്പുറം/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍/എഇഒ വേങ്ങരമലപ്പുറം/സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂള്‍
മലപ്പുറം/സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍മലപ്പുറം/ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍മലപ്പുറം/ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍/എഇഒ വേങ്ങര
മലപ്പുറം/ഹൈസ്കൂള്‍മലപ്പുറം/ഹൈസ്കൂള്‍/എഇഒ വേങ്ങരമലപ്പുറം ജില്ല
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്മലപ്പുറം ഡയറ്റ്
മലബാര്‍മലബാര്‍.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പുകയൂര്‍
മലബാര്‍.ഇ.എച്ച്.എസ്. പുതുപ്പറമ്പ്മലബാര്‍.ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂള്‍ കോട്ടക്കല്‍മലബാര്‍.എസ്.എസ്. ആലത്തിയൂര്‍
മലബാര്‍ ജില്ലമലബാര്‍ മുസ്ലിം മിഷന്‍ എല്‍.പി സ്കൂല്‍ മൂടാല്‍മലമ്പുഴ
മലയാള തിളക്കംമലയാളംമലയാളം ക്ലബ്
മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനംമലയാളം വിഭാഗംമലയാളം‌‌‌
മലയാളത്തിളക്കംമല്ലികാ യൂനിസ്മല്‍ജഉല്‍ ഇസ്‌ലാം ഇ എം എസ്‌ പച്ചമ്പല
മല്‍സരംമള്ളൂശ്ശേരി സെന്റ്തോമസ് എല്‍പിഎസ്മഴൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
മഹാകവി പിമഹാഗണി‌‌മഹാത്മാ ഇ എം സ്കൂൾ കറ്റാനം
മഹാത്മാ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്കൂള്‍, ചെന്നിത്തലമഹാത്മാ ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂള്‍, ചെന്നിത്തലമാഗസിന്‍
മാങ്ങാട് ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍മാങ്ങാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍മാങ്ങാട്ടിടം യു പി എസ്
മാങ്ങാനം എല്‍പിഎസ്മാച്ചേരി ന്യൂ യു പി സ്കൂള്‍.
മാച്ചേരി മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍മാജിത അബ്ദുള്‍ സമദ്മാടത്തിയില്‍ എല്‍.പി.എസ്
മാടത്തില്‍ പൂക്കോട് എല്‍ പി എസ്മാടപ്പള്ളി ഗവ എല്‍ പി എസ്മാടപ്പള്ളി സി എസ് യുപിഎസ്
മാടപ്പള്ളി സിഎസ് എല്‍ പി എസ്മാടായി എല്‍ പി എസ്മാടായി സൗത്ത് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍‍‍
മാടായിക്കാവ് എല്‍ പി എസ്മാട്ടനോട് എ യൂ പി എസ്മാട്ടൂല്‍ എ എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍
മാട്ടൂല്‍ ദേവീ വിലാസം എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍മാട്രിക്സ്മാണി മാധവചാക്യാരുടെ
മാണിയൂര്‍ തണ്ടപ്രം എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, ചെക്കിക്കുളംമാണിയൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, ചെക്കിക്കുളംമാതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാച്ചിറ
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ടമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/HEALTH AND ECO CLUBമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/REPORT 2012-13
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/REPORT 2013-14മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/REPORT 2014-15മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/REPORT 2015-16
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/SHORT FILM MAKINGമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/SMART ROOMSമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/SPORTS AND GAMES
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/TOURമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/ECHO CLUB
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/FM CLUBമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/Health ക്ലബ്ബ്മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/IT ക്ലബ്ബ്
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/KCSL CHARITY CLUBമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/POULTRY CLUBമാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/TOUR
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ക്ലാസ് മാഗസിന്‍മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്
മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട/സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്മാതാ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുപാറ
മാതൃബന്ധു വി. ​എസ്. എല്‍. പി. എസ്.മാതൃഭൂമി നന്മമാതോടം എല്‍ പി സ്കൂള്‍
മാത് സ് ക്ലബ്ബ്മാത് സ്ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍മാത്ത്സ് ക്ലബ്ബ്
മാത്ര.എസ്.വി. എല്‍.പി.എസ്.മാത്സ് ക്ലബ്മാത്സ് ക്ലബ്ബ്,
മാത്സ് ക്ലബ്ബ്.മാത‍ൃബന്ധു വിദ്യാശാല എ.യു.പി.സ്കൂള്‍മാധവനാശാന്‍
മാനത്തേരി സൗത്ത് എല്‍ പി എസ്മാനന്തേരി എല്‍ പി എസ്മാനന്തേരി കെ. മൂല എല്‍ പി എസ്
മാനന്തേരി മാപ്പിള എല്‍ പി എസ്മാനന്തേരി യു പി എസ്മാനേജര്മാര്
മാനേജര്‍മാര്‍മാനേജ് മെന്റ്മാനേജ്മെന്‍റ്
മാനേജ്‍മെന്റ്മാന്നാര്‍
മാന്നൂര്‍ എല്‍ പി എസ് മറ്റക്കരമാന്യഗുരു യു പി സ്കൂള്‍ കരിവെള്ളൂര്‍മാമ്പ ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്
മാമ്പ ഉള്‍ ഹുദ യു പി എസ് കേച്ചേരിമാമ്പ എല്‍ പി എസ്മാമ്പ മാപ്പിള എല്‍ പി എസ്
മാമ്പ വെസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്മാമ്പ സരസ്വതിവിലാസം എല്‍ പി എസ്മാമ്പ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി എസ്
മാമ്മൂട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍സ് യുപിഎസ്മാമ്മൂഡ് സെന്റ്റ് ഷന്താള്‍സ് ഹൈസ്കൂള്‍മാരാങ്കണ്ടി ഇ എം യു പി എസ്
മാരാങ്കണ്ടി എം എല്‍ പി എസ്മാരാങ്കണ്ടി എല്‍ പി എസ്മാരാന്‍കണ്ടി എം എല്‍ പി എസ്
മാരായമുട്ടംമാര്ഗ്ഗം കളിമാര്‍ അത്തനാസിയൂസ് എല്‍ പി എസ് തുരുത്തിശ്ശേരി
മാര്‍ അത്തനേഷ്യസ് എച്ച് എസ് കാക്കനാട്മാര്‍ ഇവാനിയോസ് വിദ്യാ നഗര്‍, നാലാഞ്ചിറമാര്‍ ഈവാനിയോസ് ഇ എം സ്ക്കൂള്‍ കല്ലുമല
മാര്‍ ഏലിയാസ് എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടപ്പടിമാര്‍ ഔഗേന്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ കോടനാട്
മാര്‍ കൌമഎച്ച്.എസ്.എസ് വേങ്ങൂര്‍മാര്‍ കൗമ ഇ എം എല്‍ പി എ സ് വേങ്ങൂര്‍
മാര്‍ തോമ എച്ച്.എസ്.ഫോര്‍ ഡെഫ്
മാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് എെമുറിമാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് കീരംപാറമാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് കീഴില്ലം
മാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് ക്രാരിയേലിമാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് പാനിപ്രമാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് പോത്താനിക്കാട്
മാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് വെങ്ങോലമാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ് വേങ്ങൂര്‍മാര്‍ തോമ എല്‍ പി എസ്ഇരിങ്ങോള്‍
മാര്‍ തോമ ബധിര വിദ്യാലയം , ചെര്‍ക്കളമാര്‍ തോമ്മാ ഹൈ സ്കൂള്‍ കുറിയന്നൂര്‍
മാര്‍ തോമ്മാ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ കുറിയന്നൂര്‍മാര്‍ ബസേലിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍. പി. എസ്. പുലമണ്‍
മാര്‍ ബസേലിയസ് യു. പി. എസ്. പുലമണ്‍മാര്‍ ബസേലിയോസ്.എം.എം.ഡി.എല്‍.പി.എസ്. നിരണംമാര്‍ ബേസില്‍ എച്ച്.എസ്.എസ് കോതമംഗലം
മാര്‍ സ്ററീഫന്‍ എല്‍ പി എസ് കീരംപാറമാര്‍തോമ ജി എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂര്‍മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍കര.യു.പി.എസ്.
മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മമാര്‍ത്തോമ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുങ്കത്തറ

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/മ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്