സഹായം Reading Problems? Click here


പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂര്‍)
പoന സഹായി 1പക്ഷിക്കൂട്ടം സാഹിത്യമാസിക
പങ്ങട ഗവ എല്‍പിഎസ്പച്ചകറി ത്തോട്ടംപച്ചക്കറിത്തോട്ടം
പച്ചക്കറിത്തോട്ടം-മട്ടുപ്പാവില്‍പച്ചക്കറിത്തോട്ടം/MorePhotosപച്ചക്കറിത്തോട്ടം/Photos
പച്ചാട്ടിരിപച്ചാട്ടിരി - മുറിവഴിക്കല്‍പഞ്ചായത്ത എല്‍.പി.എസ്. ഇടക്കാട്ടുവയല്‍
പഞ്ചായത്ത്.യു.പി.എസ് കോട്ടൂര്‍പഞ്ചായത്ത് .യു.പി.എസ്.തെങ്ങുംകോട്പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ്, കുളനട
പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊല്‍പുള്ളിപഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി
പഞ്ചായത്ത് എല്‍ പി എസ് കൊരട്ടിപഞ്ചായത്ത് എല്‍ പി എസ് തലപ്പലംപഞ്ചായത്ത് എല്‍ പി എസ് നീണ്ടൂര്‍
പഞ്ചായത്ത് ജി. എല്‍. പി. എസ്. കടമ്പക്കോട്പഞ്ചായത്ത് യു. പി. എസ് കോട്ടൂര്‍പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. മരുത്തൂര്‍
പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. വെള്ളാരം കല്ല്.പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍/എന്റെ ഗ്രാമം
പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂര്‍പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂര്‍/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി2016 - 17പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂള്‍ കല്ലുവാതുക്കല്‍
പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, ഓണാഘോഷംപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണംപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2011 - 12
പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, സ്കൂള്‍ പത്രംപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷംപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍, ഹിരോഷിമാ ദിനാചരണം
പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍/സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സംഗമംപഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍ /ICT മോഡല്‍ സ്കൂള്‍പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍ /വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍
പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍ /വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍‌പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, പത്തിയൂര്‍ /സ്കൂള്‍ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സംഗമംപടനായര്‍കുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്
പടനിലം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, നൂറനാട്പടനിലം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, നൂറനാട്/ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങള്‍പടന്നക്കര ബി.യു.പി.എസ്
പടന്നക്കാട്പടപ്പേങ്ങാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍പടിയൂര്‍
പടുവിലായി എല്‍ പി എസ്പട്ടാനൂര്‍ യു പി എസ്‍‍പട്ടിക കാണാം
പട്ടുവം എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എല്‍ പി സ്കൂള്‍പട്ടുവം എല്‍ പി സ്കൂള്‍പട്ടുവം യു പി സ്കൂള്‍
പഠനം മധുരം
പഠനത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം പരിപാടികള്‍പഠനവിഭവങ്ങള്‍പണിയന്റെ പ്രേതം
പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്പതിനാലാം കേരളനിയമസഭപതിയാരക്കര എം എല്‍ പി എസ്
പത്തനംതിട്ടപത്തനംതിട്ട/എഇഒ അടൂർപത്തനംതിട്ട/എഇഒ ആറന്മുള
പത്തനംതിട്ട/എഇഒ കോന്നിപത്തനംതിട്ട/എഇഒ കോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ട/എഇഒ തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട/എഇഒ പത്തനംതിട്ടപത്തനംതിട്ട/എഇഒ പന്തളംപത്തനംതിട്ട/എഇഒ പുല്ലാട്
പത്തനംതിട്ട/എഇഒ മല്ലപ്പള്ളിപത്തനംതിട്ട/എഇഒ റാന്നിപത്തനംതിട്ട/എഇഒ വെണ്ണിക്കുളം
പത്തനംതിട്ട/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട/ഐ.സി.എസ്.സി സ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട/കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം
പത്തനംതിട്ട/ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയംപത്തനംതിട്ട/ടി.ടി.ഐപത്തനംതിട്ട/യു.പി.സ്കൂള്‍
പത്തനംതിട്ട/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട/സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട/സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍
പത്തനംതിട്ട/ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട/ഹൈസ്കൂള്‍പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്
പത്തനംതിട്ട ഡയറ്റ്പത്തനാപുരം
പത്തായം എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, കൊളച്ചേരി.പത്മ എ.യു.പി.എസ്. കാരാട്പത്മനാഭോദയം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ മെഴുവേലി
പത്മനാഭോദയം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ മെഴുവേലി/എന്റെ ഗ്രാമംപത്രംപത്രക്കുറിപ്പുകള്‍
പത്രവാര്‍ത്തകള്‍പദം (ഗണിതം)പദ്മഭൂഷൺ ശ്രീ രാഘവൻ തിരുമുല്പാട്
പനക്കാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍പനങ്ങാട്ടൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍പനടേമ്മല്‍ എം യു പി എസ്
പനമറ്റം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍ - ഉദയവും വളര്‍ച്ചയുംപനമ്പറ്റ യു പി എസ്‍‍പനമ്പാട് ന്യു.യു.പി.സ്കൂള്‍
പനയത്താമ്പറമ്പ് എല്‍ പി എസ്പനാടേമ്മല്‍ എം യു പി എസ്പന്തലായനി യു പി എസ്
പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച്. എസ്സ്പന്ദലംപന്നിപ്പനി-ചില മുന്‍കരുതലുകള്‍
പന്നിയന്നൂര്‍ എല്‍ പി എസ്പന്നിയന്നൂര്‍ വി വി എല്‍ പി എസ്പന്നിയൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
പന്യന്നൂര്‍ അരയാക്ക‌ൂല്‍ യു പി എസ്പമ്പയാറും അച്ചന്‍കോവിലാറുംപയഞ്ചേരി എല്‍.പി.എസ്
പയസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളിപയസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി/ സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്പയസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
പയസ് ഗേള്‍സ് ഹൈസ്കൂള്‍ ഇടപ്പള്ളിപയ്യന്നൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ യു പി സ്കൂള്‍
പയ്യന്നൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍പയ്യോളി എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പയ്യോളി സൗത്ത് എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍
പരപ്പ ജി യു പി സ്കൂള്‍പരവനടുക്കംപരിചമുട്ട് കളി
പരിണാമശാസ്ത്രം-EVOLUTIONപരിപാടികള്‍പരിപ്പ് എല്‍പിഎസ്
പരിമഠം എല്‍ പി എസ്പരിയാനമ്പറ്റ ഭഗവതി ക്ഷേത്രംപരിയാരം യു പി എസ്‍‍
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്.പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
പരിസ്ഥിതി ക്ളബ്ബ് ‍‍പരിസ്ഥിതിക്ലബ്ബ്പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം-ECOLOGY
പരീക്ഷാഫലംപരീക്ഷാഫലങ്ങള്‍
പരുതൂര്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പള്ളിപ്പുറംപറമ്പായി മുസ്ലീം എല്‍.പി.എസ്പറമ്പില്‍ എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍
പറശ്ശിനിക്കടവ് എച്ച് എസ്സ്പറശ്ശിനിക്കടവ് യു.പി. സ്ക്കൂള്‍പറാല്‍ വിവേകാനന്ദ എല്‍ പി എസ്
പറൂര്‍ എഎല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍പളളിപ്രം എം എല്‍ പി എസ്പളളിപ്രം എല്‍ പി എസ്
പള്ളിക്കര എ.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പള്ളിക്കര സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍.പി.സ്കൂള്‍
പള്ളിക്കുനി എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പള്ളിത്തുറ. എച്ച്.എസ്.എസ്പള്ളിപ്രം യു പി സ്കൂള്‍
പള്ളിയാട് എസ്സ് എന്‍ യു പി എസ്സ്പള്ളേരി മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍പള്ളേരി ലക്ഷ്മിയമ്മ മെമ്മോറിയല്‍ യു പി എസ്
പള്ള്യം എല്‍.പി.എസ്പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍പഴശ്ശി ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്
പഴശ്ശി എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, പാവന്നൂര്‍പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യു പി എസ്‍‍പാക്കയില്‍ ജെ ബി എസ്
പാങ്ങ്പാട്ടി അമ്മ എ യു പി സ്കൂള്‍ കരിവെള്ളൂര്‍പാട്യം എല്‍ പി എസ്
പാട്യം വെസ്റ്റ് യു പി എസ്പാട്യംഗോപാലന്‍ മെമ്മോറിയല്‍.പ‌ഞ്ചായത്ത്.എച്ച് .എസ്.ചെറുവാഞ്ചേരിപാഠ്യ-പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/maga
പാണിനിപാതിരിയാട് ജെ ബി എസ്
പാതിരിയാട് വെസ്റ്റ്എല്‍.പി.എസ്പാത്തേന്‍പാറ ജെ എം യു പി സ്കൂള്‍പാനുണ്ട എല്‍.പി.എസ്
പാനുണ്ട ബി.യു.പി.എസ്പാനൂര്‍ ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ്പാനൂര്‍ യു.പി.എസ്
പാനൂര്‍ വെസ്റ്റ് യു.പി.എസ്പാപ്പിനിശ്ശേരി എല്‍ പി സ്കൂള്‍പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍
പാമല എന്‍എം എല്‍ പി എസ്പാമ്പാടി എംഡി എല്‍പിഎസ്പാമ്പാടി എന്‍എം എല്‍പിഎസ്
പാമ്പാടി നോര്‍ത്ത് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്പാമ്പാടി സെന്റ്തോമസ് ജിഎല്‍പിഎസ്പാമ്പിരികുന്ന് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍
പാമ്പിരിക്കുന്ന് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള യു.പി. സ്ക്കൂള്‍പായിപ്പാട് ഗവ എം എല്‍ പി എസ്
പായിപ്പാട് ഗവ യുപിഎസ്പാരമ്പര്യശാസ്ത്രം-GENETICSപാറക്കണ്ടി എം എല്‍ പി എസ്
പാറപ്പൊയില്‍ എം എല്‍ പി എസ്പാറപ്രം ജെ ബി എസ്പാറമ്പുഴ ഡിവി ഗവ എല്‍പിഎസ്
പാറമ്മല്‍ യു.പി.എസ്പാറശ്ശാലപാറാല്‍ എല്‍.പി.എസ്
പാറാല്‍ എല്‍ പി എസ്പാറാല്‍ മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍
പാലക്കാട്പാലക്കാട്.പാലക്കാട്/എഇഒ ആലത്തൂർ
പാലക്കാട്/എഇഒ ഒറ്റപ്പാലംപാലക്കാട്/എഇഒ കുഴൽമന്ദംപാലക്കാട്/എഇഒ കൊല്ലങ്കോട്
പാലക്കാട്/എഇഒ ചിറ്റൂർപാലക്കാട്/എഇഒ ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരിപാലക്കാട്/എഇഒ തൃത്താല
പാലക്കാട്/എഇഒ പട്ടാമ്പിപാലക്കാട്/എഇഒ പറളിപാലക്കാട്/എഇഒ പാലക്കാട്
പാലക്കാട്/എഇഒ മണ്ണാർക്കാട്പാലക്കാട്/എഇഒ ഷൊർണൂർപാലക്കാട്/ഹൈസ്കൂള്‍
പാലക്കാട് *പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്/മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനേഴ്സ്
പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്/മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനേഴ്സ്‌പാലക്കാട് ഡയറ്റ്പാലക്കാട് നോര്‍ത്ത്
പാലക്കാട് പട്ടണത്തിൽപാലക്കാട്‌ കോട്ട
പാലക്കൂല്‍ യു.പി.എസ്പാലത്തായി യു.പി.എസ്പാലമ്പടം എല്‍പിഎസ് ചോറ്റി
പാലയത്തുവയല്‍ ജിയുപിഎസ്പാലയാട് ഈസ്റ്റ് ജെ ബി എസ്പാലയാട് എല്‍ പി എസ്
പാലയാട് ഡി എസ് എസ് എല്‍ പി എസ്പാലയാട് നമ്പര്‍ വണ്‍ എല്‍ പി എസ്പാലയാട് ബേസിക് യു പി എസ്
പാലയാട് വെസ്റ്റ് ജെ ബി എസ്പാലയാട് സെന്റ്രല്‍ ജെ ബി എസ്പാലയോട് എല്‍ പി എസ്
പാലാട് എല്‍ പി എസ്പാലി ഭാഷപാലിന്‍ഡ്രോം സംഖ്യ
പാലിയം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ചേന്ദമംഗലംപാലൂര്‍ എല്‍.പി.സ്കൂള്‍പാലേരി എല്‍ പി എസ്
പാലേരി ലക്ഷ്മിയമ്മ മെമ്മോറിയല്‍ യു പി എസ്പാലേരി വെസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്
പാലോറ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്, ഉള്ളിയേരിപാലോറ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്, ഉള്ളീയേരീ
പാവണ്ടൂര്‍ എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് (പാവണ്ടൂര്.പി.ഒ) 0495--2260681പാവന്നൂര്‍ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍,പാവുമ്പ പി.ജി.എന്‍.എം.യു.പി.എസ്സ്
പി. എന്‍.പി. എച്ച്. എസ്. പറകളായി
പി. എസ്സ്. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂര്‍പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. തിരുമുടിക്കുന്ന്
പി. ജി. എം. എം. എല്‍. പി. എസ്. കല്ലായിപി. ജെ. എം. എസ്. ജി. എല്‍. പി. എസ്. കണ്ടശ്ശാങ്കടവ്പി. ടി. എ
പി. പി. രാമചന്ദ്രന്‍പി. റ്റി. എം. യു. പി. എസ്. അക്കല്‍പി. റ്റി. പി. എം. എല്‍. പി. എസ്. ചെറുവക്കല്‍
പി. വി. എല്‍. പി. എസ്സ് കൈലാസംക്കുന്ന്പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കരപി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര
പി.ആര്‍.മെമ്മോറിയല്‍.എച്ച് .എസ്.എസ്.പാനൂര്‍
പി.ആര്‍.മെമ്മോറിയല്‍.കൊളവല്ലൂര്‍..എച്ച് .എസ്.എസ്.കൊളവല്ലൂര്‍പി.ആര്‍ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട
പി.ഇ.എം.സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, തിരുവഞ്ചൂര്‍പി.ഇ.എസ് പരപ്പനാട് കോവിലകം എച്ച്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടിപി.എ.എം.എം.യു.പി.എസ്.കല്ലേപുള്ളി
പി.എ.എന്‍.എം.എസ്.എ.യു.പി.എസ്. പച്ചാട്ടിരിപി.എ.എന്‍.എം.എസ്.എ.യു.പി.സ്കൂള്‍ പച്ചാട്ടിരിപി.എ.എന്‍എം.എസ്.യു..പി,എസ്.പച്ചാട്ടിരി
പി.എ.റുഖിയപി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നിപി.എം.എം.യു.പി.എസ് താളിപ്പാടം
പി.എം.എല്‍.പി.എസ് കിരാലൂര്‍പി.എം.എസ്. എ.പി.ടി.എസ്. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൈക്കൊട്ട്ക്കടവ്പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.എച്ച്.എസ്. ചെമ്മന്‍കടവ്
പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽപി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/Angels English clubപി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/അറബി ക്ലബ്
പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/ആശിയാന ഉര്‍ദ്ദു ക്ലബ്ബ്പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/ക്ലീന്‍ &ക്ലീന്‍ -ഹെല്‍ത്ത് ക്ലബ്ബപി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/ഗൂഗോള്‍ ഗണിത ക്ലബ്ബ്
പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/വിദ്യാരംഗം‌പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്
പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ഒളമതിൽ/ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട്
പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട്/പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട്/ലൈബ്രറിപി.എം.എസ്.എ.എം.എല്‍..പി.എസ്. പെരുവള്ളൂര്‍
പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് നെല്ലിപ്പറമ്പപി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് നെല്ലിപ്പറമ്പ/ഇംഗ്ലീഷ് /മികവുകള്‍
പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് വേങ്ങര കുറ്റൂര്പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് വേങ്ങര കുറ്റൂര്/ലാബറട്ടറിപി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് വേങ്ങര കുറ്റൂര്‌/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്
പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.സ്കൂള്‍ ചെറുമുക്ക്പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂര്‍പി.എം.എസ്.എ.എല്‍.പി.എസ്,മുതുപറമ്പ്‍‍‍‍‍‍
പി.എം.എസ്.എ.എല്‍.പി.എസ് പകരനെല്ലൂര്‍പി.എം.എസ്.എ.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ കാച്ചാടിപി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുപറമ്പ
പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുപറമ്പ/അദ്ധ്യാപകര്‍പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുപറമ്പ/കലാമേള
പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. ചിറപ്പാലംപി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ് വെട്ടിച്ചിറപി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എൽ.പി.എസ്. പാലക്കാട് നോർത്ത്
പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ്പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ്/ ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് /പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് /വഴികാട്ടിപി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൈക്കൊട്ട്കടവ്‍‍പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ്
പി.എം.എസ്.എ.യു.പി.എസ് രാമന്‍കുത്ത്പി.എം.എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചാപ്പനങ്ങാടിപി.എം.എസ്.എഎല്‍.പി.എസ്. പാങ്ങ് കടന്നമുട്ടി
പി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്പി.എം.ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്.ബാലഗ്രാം സൗത്ത്
പി.എം.വി.എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങരപി.എം എസ് എ. എംഎ യു പി എസ് ഒളമതില്
പി.എം എസ് എ. എംഎ യു പി എസ് ഒളമതിൽ / ചരിത്രംപി.എം എസ് എ. എംഎ യു പി എസ് ഒളമതിൽ / സ്‌കൂൾ തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/പ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്