സഹായം Reading Problems? Click here


പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. ആലപുരം)
ഗണം
ഗണപതി വിലാസം എച്ച്.എസ്.കൂവപ്പടിഗണപതിവിലാസം എല്‍ പി സ്കൂള്‍ഗണപതിവിലാസം ജെ ബി എസ്
ഗണപത് എ.യു.പി.എസ്. കിഴിശ്ശേരിഗണപത് എ.യുപി.എസ്. കുതിരവട്ടംഗണപത് എല്‍. പി. എസ്. ചാലപ്പുറം
ഗണപത് എല്‍. പി. എസ്. വെസ്റ്റ് കല്ലായിഗണിത ക്ലബ്ഗണിത ക്ലബ്ബ്
ഗണിത ക്ലബ്‍‍ഗണിത ക്ളബ്ബ്ഗണിതം
ഗണിതം/ചരിത്രംഗണിതക്ലബ്ഗണിതമേള
ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്ഗണിതശാസ്ത്രം/മികവുകള്‍ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്
ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് 2011 - 12ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ഗണിതശാസ്ത്രപദസൂചി
ഗണിതീയ ആഗമനംഗണേശന്‍ഗനപതിവിലാസം ജെ ബി എസ്
ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍, നീര്‍ച്ചാല്‍ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍, മുഴത്തടംഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , കാനത്തൂര്‍
ഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , താവക്കരഗവ, യു പി സ്കൂള്‍ , ദൈവത്താര്‍കണ്ടിഗവ,എല്‍.പി.എസ്.കന്യാകുുളങ്ങര
ഗവ.. എസ്.വി.എല്‍.പി.എസ്. ഏനാത്ത്ഗവ..എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണല്‍.
ഗവ..എച്ച്.എസ്.എസ് കുട്ടമ്പുഴഗവ..എച്ച്.എസ്.എസ് ചേരാനല്ലുര്‍ഗവ..എച്ച്.എസ്.പൊയ്ക
ഗവ..എല്‍.പി.എസ്സ്.ഇടമണ്‍ഗവ..എല്‍.പി.എസ്സ്.എലിക്കട്ടൂര്‍
ഗവ..ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ആലുവഗവ..ന്യു.എല്‍.പി.എസ്സ്.ഇടമണ്‍ഗവ..ന്യു.എല്‍.പി.എസ്സ്.കമുകിന്‍ചേരി
ഗവ..മോഡല്‍.യു.പി.എസ്.പിറവന്തൂര്‍ഗവ..യു.പി.എസ്.അടൂര്‍ഗവ..യു.പി.എസ്.ഏനാത്ത്
ഗവ..യു.പി.എസ് കുന്നിടഗവ..യു.പി.എസ് മണക്കാലഗവ..യു .പി .സ്കൂള്‍‍‍‍‍ അരീക്കാമല
ഗവ..യൂ.പി.സ്കൂള്‍ കുരുമാന്‍ഡല്‍ഗവ. . ഡബ്ള്യു.എല്‍.പി.ജി..എസ്.മണ്ണടിക്കാലഗവ. .എല്‍.പി.ജി..എസ്.മണ്ണടി
ഗവ. .എല്‍.പി.ബി.എസ്.മണ്ണടിഗവ. M.എല്‍.പി.എസ്സ്Veykalഗവ. ആര്‍.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. തേവര
ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴഗവ. ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍, ചേര്‍ത്തലഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തന്‍ത്തുറ
ഗവ. എം. ആര്‍ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴഗവ. എം. ആര്‍ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ/എന്റെ ഗ്രാമംഗവ. എം. എല്‍. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം
ഗവ. എം. എല്‍. പി. എസ്സ്. നാവായ്ക്കു്ളംഗവ. എം. എസ്. എല്‍. പി. എസ്. റാന്നി-വൈക്കം
ഗവ. എം. ഐ. യു. പി. എസ്സ്. വെളിയത്തുനാട്ഗവ. എം. ടി. എല്‍. പി. എസ്. ചെങ്ങമാനാട്
ഗവ. എം ആര്‍ എസ് കല്‍പ്പറ്റ
ഗവ. എം ആര്‍ എസ് പൂക്കോട്ഗവ. എം എച്ച് എസ് എസ് ചീരാല്‍
ഗവ. എം എന്‍ എല്‍ പി എസ് വെള്ളയാണിഗവ. എച്ച്. എ. സി. എല്‍. പി. എസ്. ആലുവഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. പുതുപ്പറമ്പ്
ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/നേട്ടങ്ങൾഗവ. എച്ച്. എസ്. പാക്കം. നേട്ടങ്ങൾകാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലടഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട/ചരിത്രം/വിശദമായി.....ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട/ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങള്‍/വിശദമായി......
ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട / ഉപതാളിന്റെ പേര്ഗവ. എച്ച്. വി. എല്‍ പി. എസ്. ഉദയംമുകള്‍ഗവ. എച്ച്.എസ്. ഇടക്കൊച്ചി
ഗവ. എച്ച്.എസ്. തിരുവാങ്കുളംഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറഗവ. എച്ച്.എസ്. പനമ്പിള്ളി നഗര്‍
ഗവ. എച്ച്.എസ്. പനയപ്പിള്ളിഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലിഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി/ കാഴ്ച പത്രം
ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി/ പുളിക്കമാലി ഗവ. ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഡ്രാമ ക്ലബ്ഗവ. എച്ച്.എസ്. പുളിക്കമാലി/ സ്‌കൂള്‍ ലൈബ്രററിഗവ. എച്ച്.എസ്. വില്ലിങ്ടണ്‍ ഐലന്റ്
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി നോര്‍ത്ത്ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമക്കുടിഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചോറ്റാനിക്കര
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളിഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി/ വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പള്ളി/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളങ്കുന്നപ്പുഴഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. എളമക്കരഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ടി. വി.പുരം
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തന്‍തോട്ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്. എറണാകുളം
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്. എറണാകുളം/Photogalleryഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്. എറണാകുളം/ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് മട്ടാഞ്ചേരി
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തിഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. വെണ്ണലഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. സെന്‍ട്രല്‍ കല്‍വത്തി
ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്.ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/ആ൪ട്സ് ക്ലബ്ബ്. .
ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്.ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/മാത് സ് ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.
ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്. അയ്യന്‍ കോയിക്കല്‍/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലംഗവ. എച്ച്.എസ്സ് & വി.എച്ച്.എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് കൊട്ടാരക്കര
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട്ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട് /വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂര്‍ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴിഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട് /സംസ്കൃതംഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂര്‍
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ടഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്/എന്റെ ഗ്രാമം
ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്/ഫുട്ബാള്‍ ടീംഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരംഗവ. എച്ച് .എസ്.ഇരുളത്ത്/ചരിത്രം
ഗവ. എച്ച് .എസ് .ഇരുളത്ത്ഗവ. എച്ച് എസ് അതിരാറ്റുകുന്ന്
ഗവ. എച്ച് എസ് എല്‍ പി എസ് കരമനഗവ. എച്ച് എസ് എല്‍ പി എസ് പാപ്പനംകോട്ഗവ. എച്ച് എസ് എല്‍ പി എസ് പേരൂര്‍ക്കട
ഗവ. എച്ച് എസ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍, കലവൂര്‍ഗവ. എച്ച് എസ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍ , തിരുനല്ലൂര്‍ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആനപ്പാറ
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് എടത്തലഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏലൂര്‍ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏഴിക്കര
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കടയിരുപ്പ്‌ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കണിയാമ്പറ്റഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കൊങ്ങോര്‍പ്പിള്ളി
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കൊങ്ങോര്‍പ്പിള്ളി/അധ്യാപകരുടെ പട്ടികഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കോളേരിഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ചെങ്ങമനാട്
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ചൊവ്വരഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ/ 2016-17 നേട്ടങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളുംഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പനമരം
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പഴന്തോട്ടംഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ്ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുളിയനം
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പൂതൃക്കഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പൂതൃക്ക ചരിത്രംഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പെരിക്കല്ലൂര്‍
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പെരിക്കല്ലൂര്‍/ചരിത്രംഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മൂക്കന്നൂര്‍ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മൂലങ്കാവ്ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മൂലങ്കാവ്/എന്റെ ഗ്രാമം
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വടുവന്‍ചാല്‍ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വടുവന്‍ചാല്‍/ നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വടുവന്‍ചാല്‍/പ്രാദേശിക പത്രം
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് സൗത്ത് വാഴക്കുളംഗവ. എച്ച് എസ് ഓടപ്പളളം
ഗവ. എച്ച് എസ് കല്ലൂര്‍ഗവ. എച്ച് എസ് കാപ്പിസെറ്റ്ഗവ. എച്ച് എസ് കുഞ്ഞോം
ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടിഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/ഗണിത ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സ്
ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി / ജൂനിയര്‍ റെഡ്ക്രോസ്
ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.ഗവ. എച്ച് എസ് കുറുമ്പാലഗവ. എച്ച് എസ് കോട്ടത്തറ
ഗവ. എച്ച് എസ് ചേനാട്ഗവ. എച്ച് എസ് തത്തപ്പിള്ളിഗവ. എച്ച് എസ് തൃക്കൈപ്പറ്റ
ഗവ. എച്ച് എസ് തേറ്റമലഗവ. എച്ച് എസ് തോല്‍പ്പെട്ടിഗവ. എച്ച് എസ് തോല്‍പ്പെട്ടി /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.
ഗവ. എച്ച് എസ് നെല്ലറച്ചാല്‍ഗവ. എച്ച് എസ് പനങ്കണ്ടിഗവ. എച്ച് എസ് പരിയാരം
ഗവ. എച്ച് എസ് പുളിഞ്ഞാല്‍ഗവ. എച്ച് എസ് പേരിയ
ഗവ. എച്ച് എസ് ബിനാനിപുരംഗവ. എച്ച് എസ് ബീനാച്ചിഗവ. എച്ച് എസ് മാതമംഗലം
ഗവ. എച്ച് എസ് മേപ്പാടിഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പണ്‍ഗവ. എച്ച് എസ് വാരാമ്പറ്റ
ഗവ. എച്ച് എസ് വാളവയല്‍ഗവ. എച്ച് എസ് വാളേരിഗവ. എച്ച് എസ്സ് അയിലറ
ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എല്‍പിഎസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചല്‍ വെസ്റ്റ്ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂര്‍
ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോണ്‍ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിള്‍
ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ/എന്റെ ഗ്രാമംഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ
ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്
ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയംഗവ. എച്ച് എസ്സ് വലിയകാവ്ഗവ. എന്‍എസ്എല്‍പിഎസ് ചിറക്കടവ്
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. അണ്ടൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. അരയാഞ്ഞിലിമണ്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. അവന്നൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ആനക്കോട്ടൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ആര്യവിലാസംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഈസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഉളിയന്നൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഊരുട്ടമ്പലംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. എച്ച്. എം. ടി. കോളനി
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. എരുമത്തലഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഏലൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഒറ്റൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കക്കാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കഞ്ഞിക്കുഴിഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കരികുളം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കീരിത്തോട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുന്നംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുന്നനാട്
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുരഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുരുതന്‍കോട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുളക്കട
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുളത്തുമ്മല്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കുഴക്കാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കൊണ്ണിയൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കോട്ടപ്പുറംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. കോട്ടാത്തലഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ചാത്തന്‍തറ
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ചേലച്ചുവട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ഞാറക്കാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. തട്ടേക്കണ്ണി
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. തിരുവാല്ലൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. തുരുത്തുമലഗവ. എല്‍. പി. എസ്. തൃക്കാക്കര
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. തോട്ടംപാറഗവ. എല്‍. പി. എസ്. നങ്കിഗവ. എല്‍. പി. എസ്. നാറാണമൂഴി
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. നീറിക്കോട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. നെടുവന്‍തറട്ടഗവ. എല്‍. പി. എസ്. നോര്‍ത്ത് കടുങ്ങല്ലൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പന്നിയോട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പരവൂര്‍ക്കോണംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പരുത്തിപ്പള്ളി
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പരുവഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പള്ളിലാംകരഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പാണ്ടിത്തിട്ട
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പാനായികുളംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പുല്ലൂപ്രംഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പൂവറ്റൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. പെരുങ്ങുഴിഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മക്കപ്പുഴഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മച്ചേല്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മഞ്ഞക്കാലഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മാടമണ്‍ നോര്‍ത്ത്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മീനം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മേലാറ്റിങ്ങല്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മേല്‍കടക്കാവൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. മൈലം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. റാന്നി-പെരുനാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വട്ടക്കുന്ന്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വട്ടാര്‍കയം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വാറ്റുകുന്ന്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വിളപ്പില്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വെട്ടിക്കവല
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്. വെസ്റ്റ്കല്ലടഗവ. എല്‍. പി. എസ്. ശ്രീമൂലനഗരംഗവ. എല്‍. പി. എസ് അരുവിക്കര പുന്നാവൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ് കടമ്പനാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ് കണ്ടന്‍കുളങ്ങരഗവ. എല്‍. പി. എസ് കാട്ടാക്കട
ഗവ. എല്‍. പി. എസ് ചെമ്പനാകോട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. കിളിമാനൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. കിഴക്കനേല
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. കുറ്റിമൂട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. നഗരൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. നാവായ്ക്കു്ളംഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. പകല്‍ക്കുറിഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. പുലിയൂര്‍ക്കോണം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. മടവൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. മൂതല
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. മേവര്‍ക്കല്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്. വൈള്ളല്ലൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.ആരൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.തോട്ടയ്ക്കാട്ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പനപ്പാംക്കുന്ന്
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പറക്കുളംഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പാപ്പാലഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പുതുമംഗലം
ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പുല്ലയില്‍ഗവ. എല്‍. പി. എസ്സ്.പേടികുളംഗവ. എല്‍. പി. ജി. എസ്. കോട്ടാത്തല
ഗവ. എല്‍. പി. ജി. എസ്. പൂഴനാട്ഗവ. എല്‍. പി. ജി. എസ്. റാന്നിഗവ. എല്‍. പി. ബി. എസ്. മലയിന്‍കീഴ്
ഗവ. എല്‍. പി. സ്കൂള്‍ ഉദയത്തും വാതുക്കല്‍ഗവ. എല്‍. പി. സ്കൂള്‍ ചേരാനല്ലൂര്‍ഗവ. എല്‍. പി. സ്കൂള്‍ പാടിവട്ടം
ഗവ. എല്‍. പി. സ്കൂള്‍ വെണ്ണലഗവ. എല്‍. പി. സ്കൂള്‍ സൗത്ത് ചിറ്റൂര്‍
ഗവ. എല്‍. പി.ജി. എസ്. കൂത്താട്ടുകുളംഗവ. എല്‍. പി .എസ്സ്. അടയമണ്‍ഗവ. എല്‍. പി .എസ്സ്. കട്ടപ്പറമ്പ്
ഗവ. എല്‍.പി. ജി. എസ് മലയിന്‍കീഴ്ഗവ. എല്‍.പി. ജി എസ്.തൃക്കളത്തൂര്‍ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. ആലംതുരുത്തി

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/ഗ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്