സഹായം Reading Problems? Click here

തൃശ്ശൂര്‍/എഇഒ വടക്കാഞ്ചേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
24616 C. M. S.L.P.S. Akampadam സി.എം.എസ്.എല്‍.പി.എസ് അകംപാടം Aided
24617 St. Fr. L. P. S Attathara സെന്റ്.ഫ്രാന്‍സിസ് എല്‍.പി.എസ് ആറ്റത്ര Aided
24618 C. G. E. M. S Chelakkara സി.ജി.ഇ.എം.എസ് ചേലക്കര Aided
24619 I. M. L. P. S. Chelakkara ഐ.എം.എല്‍.പി.എസ് ചേലക്കര Aided
24620 L. F. L. P. S Chelakkara എല്‍.എഫ്.എല്‍.പി.എസ് ചേലക്കര Aided
24621 A. S. L. P. S Chelakkode എ.എസ്.എല്‍.പി.എസ് ചേലക്കോട് Aided
24622 R. C. C. L. P. S East Mangad ആര്‍.സി.സി.എല്‍.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് Aided
24623 R. S. L. P. S Enkakkad ആര്‍.സി.എല്‍.പി.എസ് എങ്കേക്കാട് Aided
24624 A. L. P. S Kaliyarode എ.എല്‍.പി.എസ് കാളിയാറോ‍ഡ് Aided
24625 A. L . P. S Kallaipadam എ.എല്‍.പി.എസ് കല്ലേപ്പാടം Aided
24626 B. M. P. V Kanjirakode ബി.എം.പി.വി കാഞ്ഞിരക്കോട് Aided
24628 G. M. L. P. S Kanjirassery ജി.എം.എല്‍.പി.എസ് കാഞ്ഞിരശ്ശേരി Aided
24629 P. M. L. P. S Kiralur പി.എം.എല്‍.പി.എസ് കിരാലൂര്‍ Aided
24630 A. L. P. S Kondazhy എ.എല്‍.പി.എസ് കൊണ്ടാഴി Aided
24631 D. V. L. P. S Kondazhy ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ് കൊണ്ടാഴി Aided
24632 St. Joseph L. P. S Koottilmuck സെന്റ്.ജോസഫ് എല്‍.പി.എസ് കൂട്ടില്‍മുക്ക് Aided
24633 N. S. S. B. B. L. P. S Kumbalangad എന്‍.എസ്.എസ്.ബി.ബി.എല്‍.പി.എസ് കുമ്പളങ്ങാട് Aided
24634 A. L. P. S Kunnathara എ.എല്‍.പി.എസ് കുന്നത്തറ Aided
24635 J. V Machad ജെ.വി.മച്ചാട് Aided
24636 H. L. P. S Malesamangalam എച്ച്.എല്‍.പി.എസ് മലേശമംഗലം Aided
24637 V. L. P. S Mayannur വി.എല്‍.പി.എസ് മായന്നൂര്‍ Aided
24638 D. V. L. P. S Mundathicode ഡി.വി.എല്‍.പി.എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് Aided
24639 M. V. M. L. P. S Nedumpura എം.വി.എം.എല്‍.പി.എസ് നെടുമ്പുര Aided
24640 M. N. D. S Panangattukara എം.എന്‍.ഡി.എസ് പനങ്ങാട്ടുകര Aided
24641 A. L. P. S Pangarappilly എ.എല്‍.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി Aided
24642 M. R. N. M. L. P. S Pattiparambu എം.ആര്‍.എന്‍.എം.എല്‍.പി.എസ് പട്ടിപറമ്പ് Aided
24643 S. K. V. L. P. S Potta എസ്.കെ.വി.എല്‍.പി.എസ് പൊറ്റ Aided
24644 A. L. P. S Pulacode എ.എല്‍.പി.എസ് പുലാക്കോട് Aided
24645 C. K. C. L. P. S Rajagiri സി.കെ.സി.എല്‍.പി.എസ് രാജഗിരി Aided
24646 A. L. P. S Thalassery എ.എല്‍.പി.എസ് തലശ്ശേരി Aided
24647 A. L. P. S Thrikkanaya എ.എല്‍.പി.എസ് തൃക്കണായ Aided
24648 U. M. L. P. S Thiruvillwamala യു.എം.എല്‍.പി.എസ് തിരുവില്വാമല Aided
24649 A. L. P. S Veerolipadam എ.എല്‍.പി.എസ് വീരോലിപ്പാടം Aided
24650 A. L. P. S Vadakkethara എ.എല്‍.പി.എസ് വടക്കേത്തറ Aided
24651 N. M. L. P. S Venganellur എന്‍.എം.എല്‍.പി.എസ് വെങ്ങാനെല്ലൂര്‍ Aided
24652 A. L. P. S Vennur എ.എല്‍.പി.എസ് വെന്നൂര്‍ Aided
24653 S. N. L. P. S Vettikattiri എസ്.എന്‍.എല്‍.പി.എസ് വെട്ടിക്കാട്ടിരി Aided
24654 St. Fr. L. P. S Wadakkanchery സെന്റ്.ഫ്രാന്‍സിസ് എല്‍.പി.എസ് വടക്കാഞ്ചേരി Aided
24601 G. L. P. S Chelakkara ജി.എല്‍.പി.എസ് ചേലക്കര Government
24602 G. L. P. S Cheruthuruthy ജി.എല്‍.പി.എസ് ചെറുതുരുത്തി Government
24603 G. L. P. S Kakkinikkad ജി.എല്‍.പി.എസ് കാക്കിനിക്കാട് Government
24604 G. L. P. S Kondayur ജി.എല്‍.പി.എസ് കൊണ്ടയൂര്‍ Government
24605 G. L. P. S Kurumala ജി.എല്‍.പി.എസ് കുറുമല Government
24606 V.N.M.M.G. L. P. S. Machad വി.എന്‍.എം.എം.ജി.എല്‍.പി.എസ് മച്ചാട് Government
24607 G. L. P. S. Mulloorkara ജി.എല്‍.പി.എസ് മുള്ളൂര്‍ക്കര Government
24608 G. L. P. S Ottupara ജി.എല്‍.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ Government
24609 G. L. P. S Pazhayannur ജി.എല്‍.പി.എസ് പഴ‍യന്നൂര്‍ Government
24610 G. L. P. S Pallam ജി.എല്‍.പി.എസ് പള്ളം Government
24611 G. L. P. S Thiruvillwamala ജി.എല്‍.പി.എസ് തിരുവില്വാമല Government
24612 G. L. P. S Thozupadam ജി.എല്‍.പി.എസ് തൊഴുപ്പാടം Government
24613 G. L. P. S Varavoor ജി.എല്‍.പി.എസ് വരവൂര്‍ Government
24614 G. L. P. S. (B) Wadakkanchery ജി.എല്‍.പി.എസ് (ബോയ്സ്) വടക്കാഞ്ചേരി Government
24615 G.L.P.S. (G) Wadkkanchery ജി.എല്‍.പി.എസ് (ഗേള്‍സ്) വടക്കാഞ്ചേരി Government
24627 A. L. P. S Keezhillam എ.എല്‍.പി.എസ് കീഴില്ലം Government
24677 M G L C Thirumani എം.ജി.എല്‍.സി തിരുമേനി Government
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
24665 A. U. P. S Ambalapad എ.യു.പി.എസ് അമ്പലപ്പാട് Aided
24666 Gnanodayam. U. P. S Chittanda ജ്ഞാനോദയം യു.പി.എസ് ചിറ്റണ്ട Aided
24667 S. V. U. P. S . Kondazhy എസ്. വി.യു.പി.എസ് കൊണ്ടാഴി Aided
24668 St. Joseph U. P. S Kundannur സെന്റ്.ജോസഫ് യു.പി.എസ് കുണ്ടന്നൂര്‍ Aided
24669 A. S. M. N. S. S. U. P. S Mullurkara എ.എസ്.എം.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മുള്ളൂര്‍ക്കര Aided
24670 A. U. P. S Pallikkal എ.യു.പി.എസ് പള്ളിക്കല്‍ Aided
24671 A. D. V. U. P. S Peringandur എ.ഡി.വി.യു.പി.എസ് പെരിങ്ങണ്ടൂര്‍ Aided
24672 St.Joseph's U. P. S Pangarappilly സെന്റ്.ജോസഫ്സ് യു.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി Aided
24673 A.N.M.M. U. P. S Thichur Thali എ.എന്‍.എം.എം.യു.പി.എസ് തിച്ചൂര്‍,തളി Aided
24674 A. U. P. S Thonoorkara എ.യു.പി.എസ് തോന്നൂര്‍ക്കര Aided
24675 St. Pius X. U. P. S Wadakkanchery സെന്റ്.പയസ് ടെന്‍ത് യു.പി.എസ് വടക്കാഞ്ചേരി Aided
24676 S.N.T.T.I Cheruthuruthy എസ്.എന്‍.ടി.ടി.ഐ ചെറുതുരുത്തി Aided
24658 G. U. P. S Attoor ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂര്‍ Government
24659 G. U. P. S Killimangalam ജി.യു.പി.എസ് കിള്ളിമംഗലം Government
24660 G. U. P. S Kuthampully ജി.യു.പി.എസ് കുത്താമ്പുള്ളി Government
24661 G. U. P. S Mayannur ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂര്‍ Government
24662 G. U. P. S Parlikkad ജി.യു.പി.എസ് പാര്‍ളിക്കാട് Government
24663 G. U. P. S Pynkulam ജി.യു.പി.എസ് പൈങ്കുളം Government
24664 G. U. P. S Thrikkanaya ജി.യു.പി.എസ് തൃക്കണായ Government