സഹായം Reading Problems? Click here

തൃശ്ശൂര്‍/എഇഒ മുല്ലശ്ശേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
24404 A. M. L. P. S Irimbanelloor എ.എം.എല്‍.പി.എസ് ഇരിമ്പനെല്ലൂര്‍ Aided
24405 A. M. L. P. S Kodamuck എ.എം.എല്‍.പി.എസ് കോടമുക്ക് Aided
24406 A. M. L. P. S Marathayur എ.എം.എല്‍.പി.എസ് മരതയൂര്‍ Aided
24407 G. S. R. C. L. P. S Mullasserry ജി.എസ്.ആര്‍.സി.എല്‍.പി.എസ് മുല്ലശ്ശേരി Aided
24408 Hindu L. P. S Mullasserry ഹിന്ദു എല്‍.പി.എസ് മുല്ലശ്ശേരി Aided
24409 A. M. L. P. S Painkanniyur എ.എം.എല്‍.പി.എസ് പൈങ്കണ്ണിയൂര്‍ Aided
24410 A. L. P. S Parakad എ.എല്‍.പി.എസ് പറക്കാട് Aided
24411 C. K. C. L. P. S Pavaratty സി.കെ.സി.എല്‍.പി.എസ് പാവറട്ടി Aided
24412 L. F. L. P. S Pavaratty എല്‍.എഫ്.എല്‍.പി.എസ് പാവറട്ടി Aided
24413 M. U. A. L. P. S Pavaratty എം.യു.എ.എല്‍.പി.എസ് പാവറട്ടി Aided
24414 S. D. L. P. S Pavaratty എസ്.ഡി.എല്‍.പി.എസ് പാവറട്ടി Aided
24415 A. M. L. P. S Puthumanasseerry എ.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതുമനശ്ശേരി Aided
24416 St. Joseph L. P. S Mullasserry സെന്റ്.ജോസഫ് എല്‍.പി.എസ് മുല്ലശ്ശേരി Aided
24417 St. Joseph L. P. S Pavaratty സെന്റ്.ജോസഫ് എല്‍.പി.എസ് പാവറട്ടി Aided
24418 St. Louis L. P. S Venmenad സെന്റ്.ലൂയിസ് എല്‍.പി.എസ് വെന്മേനാട് Aided
24419 St. Marys L. P. S Enamakkal സെന്റ്.മേരീസ് എല്‍.പി.എസ് ഏനമ്മാക്കല്‍ Aided
24420 St. Marys L. P. S Puthumanasseery സെന്റ്.മേരീസ് എല്‍.പി.എസ് പുതുമനശ്ശേരി Aided
24421 A. M. L. P. S Thirunalloor എ.എം.എല്‍.പി.എസ് തിരുനല്ലൂര്‍ Aided
24422 A. L. P. S Thoyakkavu West എ.എല്‍.പി.എസ് തൊയക്കാവ് വെസ്റ്റ് Aided
24423 S. N. A. L. P. S Venkitangu എസ്.എന്‍.എ.എല്‍.പി.എസ് വെങ്കിടങ് Aided
24424 A. M. L. P. S Venmenad എ.എം.എല്‍.പി.എസ് വെന്മേനാട് Aided
24401 G. L. P. S Annakkara ജി.എല്‍.പി.എസ് അന്നകര Government
24402 G. W. L. P. S Annakkara ജി.ഡബ്ല്യൂ.എല്‍.പി.എസ് അന്നകര Government
24403 G. M. L. P. S Venkidangu ജി.എം.എല്‍.പി.എസ് വെങ്കിടങ് Government
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
24429 Hindu U. P. S Mullasserry ഹിന്ദു യു.പി.എസ് മുല്ലശ്ശേരി Aided
24430 A. U. P. S Oorakam എ.യു.പി.എസ് ഊരകം Aided
24431 V. V. U. P. S Padur വി.വി.യു.പി.എസ് പാടൂര്‍ Aided
24432 R. C. U. P. S Thoyakavu ആര്‍.സി.യു.പി.എസ് തൊയക്കാവ് Aided
24433 M. U. P. S Vaka എം.യു.പി.എസ് വാക Aided
24426 G. M. U. P. S Kundazhiyoor ജി.എം.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂര്‍ Government
24427 G. U. P. S Pavaratty ജി.യു.പി.എസ് പാവറട്ടി Government
24428 G. U. P. S Peruvalloor ജി.യു.പി.എസ് പെരുവല്ലൂര്‍ Government
24434 Vivekanada E. M. U. P. S Mullassery വിവേകാനന്ദ ഇ.എം.യു.പി.എസ് മുല്ലശ്ശേരി Unaided Recognised
24435 Tha - Aleemul E. M. U. P. S Padoor താ-അലീമുല്‍ ഇ.എം.യു.പി.എസ് പാടൂര്‍ Unaided Recognised
"http://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂര്‍/എഇഒ_മുല്ലശ്ശേരി&oldid=178809" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്