സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ പാമ്പാടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
33505 Meenadam St. Mary`s UPS മീനടം സെന്റ്മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33506 Meenadom T.M.U. UPS മീനടം റ്റിഎംയു യുപിഎസ് Aided
33507 Neerikad St. Mary`s UPS നീറിക്കാട് സെന്റ്മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33504 Manarkad Govt. UPS മണര്‍കാട് ഗവ യുപിഎസ് Government
33532 GUPS Cheerumkulam ജിയുപിഎസ് ചീരംകുളം Government
33533 Malam Govt. UPS മാലം ഗവ യുപിഎസ് Government
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
33512 Kooroppada C.M.S. LPS കൂരോപ്പട സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33513 Kooroppada N.S.S.K. LPS കൂരോപ്പട എന്‍എസ്എസ്‍കെ എല്‍പിഎസ് Aided
33514 Kothala C.M.S. LPS കോത്തല സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33517 Manarcad C.M.S. LPS മണര്‍കാട് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33519 Meenadom Eest C.M.S. LPS മീനടം ഈസ്റ്റ് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33521 Meenadom West C.M.S. LPS മീനടം വെസ്റ്റ് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33522 Nennala C.M.S. LPS നെന്‍മല സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33523 Pampady M.D. LPS പാമ്പാടി എംഡി എല്‍പിഎസ് Aided
33524 Pampady N.M. LPS പാമ്പാടി എന്‍എം എല്‍പിഎസ് Aided
33525 Pampady North C.M.S. LPS പാമ്പാടി നോര്‍ത്ത് സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33528 Thiruvanchoor C.M.S. LPS തിരുവഞ്ചൂര്‍ സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് Aided
33510 Pangada Govt. LPS പങ്ങട ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33515 Lakkattoor Govt. LPS ളാക്കാട്ടൂര്‍ ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33516 Lakkattoor North Govt. LPS ളാക്കാട്ടൂര്‍ നോര്‍ത്ത് ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33518 Manarcad Govt. LPS മണര്‍കാട് ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33520 Meenadom Govt. LPS മീനടം ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33526 Pampady St. Thomas GLPS പാമ്പാടി സെന്റ്തോമസ് ജിഎല്‍പിഎസ് Government
33529 Thiruvanchoor Govt. LPS തിരുവഞ്ചൂര്‍ ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33530 Velloor Govt. Central LPS വെള്ളൂര്‍ ഗവ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍പിഎസ് Government
33531 Velloor Govt. LPS വെള്ളൂര്‍ ഗവ എല്‍പിഎസ് Government
33534 MGM NSS English Medium School Lakkattoor എംജിഎം എന്‍എസ്എസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള്‍ ളാക്കാട്ടൂര്‍ Unaided Recognised
33535 Infant Jesus E M L P School Manarcad ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് ഇഎം എല്‍പി സ്കൂള്‍ മണര്‍കാട് Unaided Recognised
"http://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_പാമ്പാടി&oldid=243484" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്