സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
33451 St. Thomas U.P.S Eravinaloor സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ്സ് ഇരവിനല്ലൂര്‍ Aided
33452 St. Mary's U.P.S Kollad സെന്റ് മേരീസ് കൊല്ലാട് Aided
33453 N.S.S. U.P.S Panachikad എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് പനച്ചിക്കാട് Aided
33454 V.J.O.M.U.P.S Puthuppally വി.ജെ.ഓ.എം യു പി എസ്സ് പുതുപ്പള്ളി Aided
33455 St. John's U.P.S Veloor സെന്റ്ജോണ്‍സ് യു പി എസ്സ് വേളൂര്‍ Aided
33441 Govt. U.P.S Chingavanam ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് ചിങ്ങവനം Government
33442 Govt. U.P.S Ericadu ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് എറികാട് Government
33443 Govt. U.P.S. Muttambalam ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് മുട്ടമ്പലം Government
33444 Govt. U.P.S Nattassery ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് നട്ടാശ്ശേരി Government
33445 Govt. U.P.S. Pallom ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് പള്ളം Government
33446 Govt. U.P.S. Pariyaram ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് പരിയാരം Government
33447 Govt. U.P.S Pathamuttom ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് പാത്താമുട്ടം Government
33449 Govt. U.P.S. Velloothuruthy ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് വെള്ളുത്തുരുത്തി Government
33450 Govt. U.P.S Veloor ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി എസ്സ് വേളൂര്‍ Government
33456 St. Theresa's E.M.U.P. School Pakkil സെന്റ് തെരേസാസ് E.M.U.P സ്ക്കുള്‍ പാക്കില്‍ Unaided Recognised
33457 Madona E.M.U.P.S Kanjikuzhi മഡോണ E.M.U.P സ്ക്കുള്‍ Unaided Recognised
33472 Don Bosco School Puthupally ഡോണ്‍ ബോസ്കോ സ്ക്കൂള്‍ പുതുപ്പള്ളി Unaided Recognised
ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
33412 St. Andrews L.P.S Kolladu സെന്റ് ആന്‍ഡ്രൂസ് എല്‍പിഎസ് കൊല്ലാട് Aided
33413 C.M.S. L.P.S. Channanikad സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് ചാന്നാനിക്കാട് Aided
33414 St. Thomas L.P.S Chingavanam സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ് ചിങ്ങവനം Aided
33415 L.P.S. Kanjikuzhi എല്‍പിഎസ് കഞ്ഞിക്കുഴി Aided
33416 Kochumattom L.P.S കൊച്ചുമറ്റം എല്‍പിഎസ് Aided
33417 Good Shepherd L.P.S Kottayam ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ് എല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Aided
33418 M.D.S. L.P.S Kottayam എംഡി എല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Aided
33419 M.T.S. L.P.S Kottayam എംടിഎസ് എല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Aided
33420 St. George L.P.S Kuzhimattom സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് എല്‍പിഎസ് കുഴിമറ്റം Aided
33421 C.M.S. L.P.S Machukad സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് മച്ചുകാട് Aided
33422 C.M.S. L.P.S Manganam സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് മാങ്ങാനം Aided
33423 Manganam L.P.S മാങ്ങാനം എല്‍പിഎസ് Aided
33424 N.S.M. CMS L.P.S Mooledom എന്‍എസ്എം സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് മൂലേടം Aided
33425 L.P.S Muppaikkad എല്‍പിഎസ് മുപ്പായിക്കാട് Aided
33426 C.M.S. L.P.S Muttambalam സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് മുട്ടമ്പലം Aided
33427 C.M.S. L.P.S Pakkil സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് പാക്കില്‍ Aided
33428 B.I.L.P.S Pallom ബിഐഎല്‍പിഎസ് പള്ളം Aided
33429 C.M.S. L.P.S Pallom സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് പള്ളം Aided
33430 E.A.L.P.S Puthuparambu ഇഎ എല്‍പിഎസ് പുതുപറമ്പ് Aided
33431 M.D.L.P.S. Puthuppally എംഡി എല്‍പിഎസ് പുതുപ്പള്ലി Aided
33432 Thalappady L.P.S തലപ്പാടി എല്‍പിഎസ് Aided
33433 C.M.S. L.P.S Thottakad സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ് തോട്ടക്കാട് Aided
33434 St. Mary's L.P.S Vadavathoor സെന്റ് മേരീസ് എല്‍പിഎസ് വടവാതൂര്‍ Aided
33435 Vellukutta L.P. S വെള്ളുക്കുട്ട എല്‍പിഎസ് Aided
33436 St. John's L.P.S Veloor സെന്റ് ജോണ്‍സ് എല്‍പിഎസ് വേളൂര്‍ Aided
33401 Govt. L.P.S. Channanikad ഗവ എല്‍പിഎസ് ചാന്നാനിക്കാട് Government
33402 Govt. L.P.S Eravinalloor ഗവ എല്‍പിഎസ് ഇരവിനല്ലൂര്‍ Government
33403 Govt. Town L.P.S Kottayam ഗവ ടൗണ്‍ എല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Government
33404 Govt. L.P.S Kollad ഗവ എല്‍പിഎസ് കൊല്ലാട് Government
33405 Govt. L.P.S Kuzhimattom ഗവ എല്‍പിഎസ് കുഴിമറ്റം Government
33406 Govt. H.S.L.P.S Nattakom ഗവ എച്ച്എസ്എല്‍പിഎസ് നാട്ടകം Government
33407 Govt. L.P.S Parampuzha ഗവ എല്‍പിഎസ് പാറമ്പുഴ Government
33408 Govt. L.P.S Poovanthuruth ഗവ എല്‍പിഎസ് പൂവന്‍തുരുത്ത് Government
33409 Govt. L.P.S. Pathamuttom ഗവ എല്‍പിഎസ് പാത്താമുട്ടം Government
33410 Govt. L.P.S Puthuppally ഗവ എല്‍പിഎസ് പുതുപ്പള്ലി Government
33411 Govt. L.P.S. Veloor ഗവ എല്‍പിഎസ് വേളൂര്‍ Government
33437 Mount Carmal A.V. L.P.S. Kanjikuzhy മൗണ്ട് കാര്‍മ്മല്‍ എവിഎല്‍പിഎസ് കഞ്ഞിക്കുഴി Unaided Recognised
33438 Baker Memorial L.P.S. Kottayam ബേക്കര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Unaided Recognised
33439 St. Ann's E.M.L.P.S Kottayam സെന്റ് ആന്‍സ് ഇഎംഎല്‍പിഎസ് കോട്ടയം Unaided Recognised
33440 Holy Family L.P.S East Nattassery ഹോളി ഫാമിലി എല്‍പിഎസ് ഈസ്റ്റ് നട്ടാശ്ശേരി Unaided Recognised
33458 Matha English Medium LP School Pachira മാതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍പി സ്കൂള്‍ പാച്ചിറ Unaided Recognised